Actualizat la 12/09/2021 Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental, prin urmare vom depune eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

Conținut document

Cine suntem

În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. Noi suntem ANTBIT PROJECT SRL (în continuare "PROJECT.myCHEF", "myCHEF", "aplicație", "produs", "site", "noi", "noastre"), persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social în municipiul Cluj Napoca, str. Eugen Ionesco nr. 93, jud. Cluj, având Cod Unic de Înregistrare 42459077 și număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Cluj Napoca J12/1179/2020, cont nr. RO81BTRLRONCRT0550237101 deschis la Banca Transilvania.

ANTBIT PROJECT SRL este înscrisă în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub Nr. 12149.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

În general, colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlu de exemplu, primim informații de la dumneavoastră atunci când optați pentru pre-înregistrarea la versiunea BETA.

Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dumneavoastră în timpul vizitării site-ului nostru web (oricare ar fi dispozitivul de pe care ne accesați), pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție servicii adaptate profilului dumneavoastră. Vă invităm să aflați mai multe detalii în acest sens prin consultarea secțiunii privitoare la scopurile prelucrării, de mai jos. Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

Vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Pentru prestarea serviciilor noastre în beneficiul dumneavoastră. Acest scop general poate include, după caz, următoarele:
  • a) Crearea și administrarea contului în cadrul platformei;
  • b) Prelucrarea preferințelor, inclusiv preluarea, validarea și compararea lor cu al altor utilizatori;
  • c) Soluționarea problemelor de orice natură referitoare la funcționarea platformei, sau referitoare la bunurile achiziționate;
  • d) Prestarea serviciilor și alte prevederi legale.

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între noi și dumneavoastră. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

Pentru prestarea serviciilor noastre în beneficiul dumneavoastră, acest scop general poate include, după caz și nu numai, următoarele:

 • Crearea și administrarea contului în cadrul site-ului;
 • Soluționarea problemelor de orice natură referitoare la site sau a serviciile înrolate;

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între noi și dumneavoastră. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă

Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre

Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență pentru utilizarea serviciilor noastre. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dumneavoastră de utilizator, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.

Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activitatea specifică, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale să nu fie afectate.

Pentru marketing

Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai noi funcțiuonalități lansate care v-ar putea interesa. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS/apel telefonic/mobile push/webpush/etc.) conținând informații generale și tematice, informații cu privire la funcționalități noi sau complementare cu cele active precum și alte comunicari comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie, și putem afișa recomandări personalizate pe site. Pentru a vă pune la dispoziție informații de interes pentru dumneavoastră, putem folosi anumite date cu privire la comportamentul dumneavoastră de utilizator pentru a vă crea un profil. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dumneavoastră și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dumneavoastră și nu vă afectează similar într-o măsură semnificativă. În cele mai multe cazuri, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dumneavoastră prealabil. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin:

 • Modificarea setărilor privind politica de cookie;
 • Accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi;
 • Contactarea noastră directă folosind detaliile de contact afișate pe site.

În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la dumneavoastră pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dumneavoastră.

Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

 • Măsuri de protecție a site-ului și a utilizatorilor platformei față de atacuri cibernetice;
 • Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudă, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
 • Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal cât timp aveți un cont în platforma noastra. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dumneavoastră următoarelor categorii de destinatari:

 • societăților din cadrul aceluiași grup de societăți cu societatea noastră;
 • partenerilor societății noastre;
 • furnizorilor de servicii de plată/bancare;
 • furnizorilor de servicii de marketing/telemarketing;
 • furnizorilor de servicii de cercetare de piață;
 • furnizorilor de servicii IT;
 • altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a serviciilor noastre.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dumneavoastră de către terții, persoane juridice de drept privat, se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

În ce țări transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe teritoriul României. Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date ale dumneavoastră cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal. Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele. Ne puteți contacta oricând, folosind detaliile de contact expuse mai sus, pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele dumneavoastră, perecum și garanțiile pe care le-am pus în aplicare cu privire la aceste transferuri.

Cum protejăm securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia și stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație și servere securizate, asigurând în același timp redundanța datelor.

Efectuarea plăţilor se va face utilizand serviciile procesatorilor consacrați de plăți online cum ar fi euplatesc.ro, netopia, BT sau alții. PROJECT.myCHEF nu va înregistra, păstra sau folosi datele dumneavoastră bancare, serviciul de plăți revenind exclusiv în sarcina partenerilor noștri procesatori.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Ce drepturi aveți

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie de drepturi în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dumneavoastră, corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră și dreptul la portabilitatea datelor.

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai jos. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

Rectificarea

Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dumneavoastră cu caracter personal inexacte sau incomplete. Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Ștergerea datelor

Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate;
 • sau v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ);
 • sau dați curs unui drept legal de a vă opune;
 • sau acestea au fost prelucrate ilegal, sau ne revine o obligație legală în acest sens.

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dumneavoastră de ștergere a datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară:

 • a) pentru respectarea unei obligații legale, sau
 • b) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dumneavoastră de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare.

Restricționarea prelucrării datelor

Ne puteți cere să restricționam prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora;
 • sau prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse;
 • sau acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate.

Putem continua să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

 • avem consimțământul dumneavoastră;
 • sau pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță;
 • sau pentru a proteja drepturile societății noastre sau ale altei persoane fizice sau juridice.

Portabilitatea datelor

Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:

 • prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs;
 • și prelucrarea se face prin mijloace automate.

Opoziția

Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează față de acest interes.

De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dumneavoastră în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

Luarea de decizii automate

Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă: produce efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dumneavoastră;

Plângeri

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Fără a vă afecta dreptul dumneavoastră de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

Date de contact ANTBIT PROJECT SRL

Reamintim faptul că ne puteți contacta în orice moment, respectiv responsabilulul cu protecția datelor prin transmiterea solicitării dumneavoastră prin oricare dintre următoarele modalități